Gebruikersvoorwaarden Bikebank.  

Het gebruik van de databank Bikebank  (de databank), bereikbaar op https://www.bikebank.com (de’website’) is onderworpen aan  deze voorwaarden en geldt als toestemming tot het gebruik van mijn data en houdt mijn akkoord in met  gaat akkoord met de privacyverklaring van Bikebank.  

Wanneer ik deze gebruikersvoorwaarden niet wens te aanvaarden verlaat ik best onmiddellijk deze website.  

De databank heeft als doelstelling het aantal fietsen dat na diefstal kan teruggegeven worden aan de eigenaar te doen stijgen.  Het heeft dus als bijkomende en onrechtstreekse doelstelling een bijdrage te leveren aan een betere bijstand van de slachtoffers van fietsdiefstallen.  

De databank is een informatieplatform waarop fietseigenaars (particulieren en bedrijven) de basisgegevens (merk, type, kleur, framenummer, foto’s…) van hun fietsen digitaal kunnen bewaren.  In het onfortuinlijke geval van diefstal van de fiets worden de basisgegevens van de fiets als “gestolen” gerapporteerd en kan de  plaats en het  tijdstip van de diefstal aangegeven worden op de website .  Alle gebruikers van de website kunnen checken of een bepaalde fiets al dan niet gestolen is.  Aan de databank zijn duurzame labels met een QR-code verbonden die aangebracht worden op geregistreerde fietsen.  Hierdoor is elke fiets uniek en moeilijk verhandelbaar na diefstal.  

Bikebank zal deze voorwaarden geregeld aanpassen om in regel te zijn met de vigerende wetgeving of om te voldoen aan onze veranderende zakelijke behoeften en dit zonder voorafgaande kennisgeving. 

Alle aanpassing of aanvullingen zullen gepubliceerd worden op de website.  Het is aan de gebruiker om regelmatig de aanpassingen op te volgen wanneer er wijzigingen zijn.  Wanneer je de website blijft bezoeken en gebruiken ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden. 

1. Over ons

1.1 Bikebank bvba  is een onderneming geregistreerd in België, met maatschappelijke zetel, te 2820 Rijmenam Brakelberglei  29 BTW nummer BE0691 914 757

De verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens  Johan Quataert bereikbaar op e-mail johan@bikebank.be

Mocht je vragen hebben over de gebruiksvoorwaarden kan je ons steeds contacteren via volgend e-mailadres: info@bikebank.be

of op  postadres Brakelberglei 29, 2820 Rijmenam.  

2.  Uw gebruik van het register en/of de website 

2.1 De website is niet bedoeld voor het gebruik door kinderen.  Door het register te gebruiken bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent of dat je de website gebruikt met toestemming en onder toezicht van een ouder of voogd.  

2.2 Je gaat akkoord de website en de databank te gebruiken op een wettelijke manier en op een wijze die de andermans rechten niet schendt. 

2.3 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de databank, met name de gegevens van de fiets en de status “in bezit” of “gestolen”.   Eventuele kosten die voorkomen doordat de data niet correct ingegeven of niet meer accuraat zijn worden in geen geval gedragen door Bikebank.  

We bieden een administratieve dienst aan “uw account” en U kan uw gegevens ten allen tijde aanpassen, corrigeren, en wijzigen wanneer ze fout zijn.  Wanneer je geen toegang hebt tot een computer kan je ons schriftelijk contacteren om ons te verzoeken om Uw gegevens up te daten, corrigeren of te vernietigen.

2.4 Het is toegestaan om de  inhoud van het register en website te downloaden en te printen uitsluitend voor uw persoonlijk of zakelijk gebruik.  De inhoud van het register en de  website mogen niet gekopieerd   of anders gereproduceerd worden om andere redenen.  Het is U niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen reproduceren, of te linken, zonder geschreven toestemming. Het is U in geen enkele omstandigheid of beding,  toegelaten de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden  

3.  Intellectuele eigendomsrechten 

3.1 Wij hebben alle intellectuele rechten op alle huidige en toekomstige kopierechten, geregistreerde en niet-geregistreerde, geregistreerde en niet-geregistreerde trademarks, niet geregistreerde designs, databankrechten en alle huidige en toekomstige intellectuele rechten in verband met de website en  de databank. 

Bikebanks materiaal op deze website, daarbij inbegrepen teksten  foto’s en films,  mogen niet geprint, gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gepost, vertoond, gewijzigd, hergebruikt, uitgezonden, of op een of andere manier, gebruikt worden, behalve voor het eigen niet niet-commercieel gebruik door de gebruiker.  

Toestemming voor enig ander gebruik dient verkregen te worden van bikebank

3.2 Wanneer er een onderzoek is inzake een inbreuk op op de gegevensbescherming of de privacy, geef je ons de toestemming om mee te werken met de onderzoekende wettelijk erkende organisaties 

4. Onze verplichtingen tegenover U

4.1 Bikebank doet zijn best om de databank en de website correct te laten werken.  Dit zal niet altijd mogelijk zijn wegens omstandigheden buiten onze wil en kan niet leiden tot enige schadevergoeding .  

5.  Gebruikersgegevens en paswoorden

.1 Alle gebruikers worden gewaarschuwd voor de veiligheid van de gebruikers identiteit en paswoord.  Dit houdt in ;

 • paswoord vertrouwelijk houden 

 • niet-delen van paswoord of gebruikers identiteit met anderen 

 • niet gebruiken van dezelfde paswoorden voor andere toepassingen bv persoonlijk bankieren

 • wijzigen paswoord wanneer het mogelijk bekend is bij anderen 

 • niet gebruiken van automatische inlogfaciliteiten die gebruikers identiteit en paswoord opslaan 

 • niet laten opstaan of openstaan van toepassingen wanneer de pc onbeheerd achtergelaten wordt.  

5.2 Alle gebruikers wordt gevraagd om hun akkoord met deze voorwaarden en bijgaande verantwoordelijkheden te geven vooraleer toegang te krijgen tot de toepassing. Dit akkoord wordt geregistreerd in het bikebanksysteem wanneer U het betreffende vakje aanvinkt.   

6.  Opschorting of einde gebruik databank 

6.1 Wanneer er mogelijk een inbreuk is van de voormelde voorwaarden zullen wij zelf beoordelen of er al dan niet een inbreuk is gepleegd inzake gebruik van de databank en/of de website.  Wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld kunnen we de volgende maatregelen nemen: 

 • onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van het recht om de databank en/of website te gebruiken.

 • een waarschuwing geven 

 • juridische stappen tegen U nemen en de  terugvordering doen van alle kosten die voortvloeien uit de inbreuk, daarin begrepen ook administratieve en juridische kosten..

 • klacht indienen tegen U

 • Overmaken van informatie inzake deze inbreuk wanneer wij denken dat dit nodig is.  

7.  Links

7.1 De website kan links bevatten naar andere websites over dewelke Bikebank geen controle heeft. Deze links zijn voorzien als dienstverlening voor de gebruikers.   Bikebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van de informatie van de gelinkte websites en ondersteunt niet de standpunten van deze organisaties of personen.  Bikebank kan niet garanderen dat deze links altijd werken 

8.  Andere belangrijke voorwaarden.  

8.1 Alleen Bikebank is bevoegd om deze voorwaarden op te leggen aan de gebruikers.  Geen derde partij kan tussenkomen om voorwaarden op te leggen of te wijzigen.

8.3 Bikebank kan en zal  in geen geval instaan voor de kosten voor transport van fietsen die zijn teruggevonden door gebruik van de databank, niet in België en niet in het buitenland. 

 

Het gebruik van de databank Bikebank  (de databank), bereikbaar op https://www.bikebank.com (de’website’) is onderworpen aan  deze voorwaarden en geldt als toestemming tot het gebruik van mijn data en houdt mijn akkoord in met  gaat akkoord met de privacyverklaring van Bikebank. 

Wanneer ik deze gebruikersvoorwaarden niet wens te aanvaarden verlaat ik best onmiddellijk deze website.  

De databank heeft als doelstelling het aantal fietsen dat na diefstal kan teruggegeven worden aan de eigenaar te doen stijgen.  Het heeft dus als bijkomende en onrechtstreekse doelstelling een bijdrage te leveren aan een betere bijstand van de slachtoffers van fietsdiefstallen. 

De databank is een informatieplatform waarop fietseigenaars (particulieren en bedrijven) de basisgegevens (merk, type, kleur, framenummer, foto’s…) van hun fietsen digitaal kunnen bewaren.  In het onfortuinlijke geval van diefstal van de fiets worden de basisgegevens van de fiets als “gestolen” gerapporteerd en kan de  plaats en het  tijdstip van de diefstal aangegeven worden op de website .  Alle gebruikers van de website kunnen checken of een bepaalde fiets al dan niet gestolen is.  Aan de databank zijn duurzame labels met een QR-code verbonden die aangebracht worden op geregistreerde fietsen.  Hierdoor is elke fiets uniek en moeilijk verhandelbaar na diefstal. 

Bikebank zal deze voorwaarden geregeld aanpassen om in regel te zijn met de vigerende wetgeving of om te voldoen aan onze veranderende zakelijke behoeften en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle aanpassing of aanvullingen zullen gepubliceerd worden op de website.  Het is aan de gebruiker om regelmatig de aanpassingen op te volgen wanneer er wijzigingen zijn.  Wanneer je de website blijft bezoeken en gebruiken ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

1. Over ons

1.1 Bikebank bvba  is een onderneming geregistreerd in België, met maatschappelijke zetel, te 2820 Rijmenam Brakelberglei  29 BTW nummer BE0691 914 757

De verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens  Johan Quataert bereikbaar op e-mail johan@bikebank.be

Mocht je vragen hebben over de gebruiksvoorwaarden kan je ons steeds contacteren via volgend e-mailadres: info@bikebank.be

of op  postadres Brakelberglei 29, 2820 Rijmenam. 

2.  Uw gebruik van het register en/of de website

2.1 De website is niet bedoeld voor het gebruik door kinderen.  Door het register te gebruiken bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent of dat je de website gebruikt met toestemming en onder toezicht van een ouder of voogd.  

2.2 Je gaat akkoord de website en de databank te gebruiken op een wettelijke manier en op een wijze die de andermans rechten niet schendt.

2.3 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de databank, met name de gegevens van de fiets en de status “in bezit” of “gestolen”.   Eventuele kosten die voorkomen doordat de data niet correct ingegeven of niet meer accuraat zijn worden in geen geval gedragen door Bikebank. 

We bieden een administratieve dienst aan “uw account” en U kan uw gegevens ten allen tijde aanpassen, corrigeren, en wijzigen wanneer ze fout zijn.  Wanneer je geen toegang hebt tot een computer kan je ons schriftelijk contacteren om ons te verzoeken om Uw gegevens up te daten, corrigeren of te vernietigen.

2.4 Het is toegestaan om de  inhoud van het register en website te downloaden en te printen uitsluitend voor uw persoonlijk of zakelijk gebruik.  De inhoud van het register en de  website mogen niet gekopieerd   of anders gereproduceerd worden om andere redenen.  Het is U niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen reproduceren, of te linken, zonder geschreven toestemming. Het is U in geen enkele omstandigheid of beding,  toegelaten de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden 

3.  Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Wij hebben alle intellectuele rechten op alle huidige en toekomstige kopierechten, geregistreerde en niet-geregistreerde, geregistreerde en niet-geregistreerde trademarks, niet geregistreerde designs, databankrechten en alle huidige en toekomstige intellectuele rechten in verband met de website en  de databank.

Bikebanks materiaal op deze website, daarbij inbegrepen teksten  foto’s en films,  mogen niet geprint, gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gepost, vertoond, gewijzigd, hergebruikt, uitgezonden, of op een of andere manier, gebruikt worden, behalve voor het eigen niet niet-commercieel gebruik door de gebruiker.  

Toestemming voor enig ander gebruik dient verkregen te worden van bikebank

3.2 Wanneer er een onderzoek is inzake een inbreuk op op de gegevensbescherming of de privacy, geef je ons de toestemming om mee te werken met de onderzoekende wettelijk erkende organisaties

4. Onze verplichtingen tegenover U

4.1 Bikebank doet zijn best om de databank en de website correct te laten werken.  Dit zal niet altijd mogelijk zijn wegens omstandigheden buiten onze wil en kan niet leiden tot enige schadevergoeding . 

5.  Gebruikersgegevens en paswoorden

.1 Alle gebruikers worden gewaarschuwd voor de veiligheid van de gebruikers identiteit en paswoord.  Dit houdt in ;

 • paswoord vertrouwelijk houden
 • niet-delen van paswoord of gebruikers identiteit met anderen
 • niet gebruiken van dezelfde paswoorden voor andere toepassingen bv persoonlijk bankieren
 • wijzigen paswoord wanneer het mogelijk bekend is bij anderen
 • niet gebruiken van automatische inlogfaciliteiten die gebruikers identiteit en paswoord opslaan
 • niet laten opstaan of openstaan van toepassingen wanneer de pc onbeheerd achtergelaten wordt.  

5.2 Alle gebruikers wordt gevraagd om hun akkoord met deze voorwaarden en bijgaande verantwoordelijkheden te geven vooraleer toegang te krijgen tot de toepassing. Dit akkoord wordt geregistreerd in het bikebanksysteem wanneer U het betreffende vakje aanvinkt.   

6.  Opschorting of einde gebruik databank

6.1 Wanneer er mogelijk een inbreuk is van de voormelde voorwaarden zullen wij zelf beoordelen of er al dan niet een inbreuk is gepleegd inzake gebruik van de databank en/of de website.  Wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld kunnen we de volgende maatregelen nemen:

 • onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van het recht om de databank en/of website te gebruiken.
 • een waarschuwing geven
 • juridische stappen tegen U nemen en de  terugvordering doen van alle kosten die voortvloeien uit de inbreuk, daarin begrepen ook administratieve en juridische kosten..
 • klacht indienen tegen U
 • Overmaken van informatie inzake deze inbreuk wanneer wij denken dat dit nodig is.  

7.  Links

7.1 De website kan links bevatten naar andere websites over dewelke Bikebank geen controle heeft. Deze links zijn voorzien als dienstverlening voor de gebruikers.   Bikebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van de informatie van de gelinkte websites en ondersteunt niet de standpunten van deze organisaties of personen.  Bikebank kan niet garanderen dat deze links altijd werken

8.  Andere belangrijke voorwaarden.  

8.1 Alleen Bikebank is bevoegd om deze voorwaarden op te leggen aan de gebruikers.  Geen derde partij kan tussenkomen om voorwaarden op te leggen of te wijzigen.

8.3 Bikebank kan en zal  in geen geval instaan voor de kosten voor transport van fietsen die zijn teruggevonden door gebruik van de databank, niet in België en niet in het buitenland.