Hoe voorkom je diefstal van een fiets?

Registreer en label je fiets.  Een gelabelde fiets is minder aantrekkelijk voor dieven, want deze is moeilijker te verkopen.   Bij controle kan onmiddellijk vastgesteld worden wie eigenaar is van de fiets. 

Beveilig je fiets met twee sloten van excellente kwaliteit.

Bevestig je fiets steeds aan een vast punt (in de fietsenparking, aan straatmeubilair).

 

Hoe lang wordt een fiets bewaard?

Een gevonden fiets wordt door de betrokken gemeenten of politiezones bewaard voor een periode van 3 maanden. Als de rechtmatige eigenaar zich in die periode  niet meldt, wordt de gemeente van rechtswege eigenaar van de fiets en kunnen zij overgaan tot een periodieke openbare verkoop, of schenken zij de fietsen aan een sociaal doel.

Wetgeving over de bewaartermijn :
Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft, BS 3 juni 2013.

Overzicht wetteksten: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975123031&table_name=wet

Waarom liever labelen dan graveren?

Graveren heeft deze nadelen:

 • gravering kan niet digitaal gelezen worden;
 • de gravering kan niet doorgegeven worden aan de nieuwe eigenaar;
 • Een Belgisch rijksregisternummer wordt niet herkend in het buitenland;
 • Enkel metalen fietsen kunnen gegraveerd worden (niet mogelijk met carbon);
 • Geen gebruik van het Rijksregisternummer zonder toestemming FOD Binnenlandse zaken;
 • door de gravering verliest de fiets voor de fabrikant de waarborg. 

Bovendien kan ook een gravering, met gebruik van de juiste plamuur en verf, verwijderd worden.

Ook een framenummer op een fiets kan vervalst worden. Bovendien bestaat het probleem dat de framenummers niet altijd op dezelfde plaats worden aangebracht

Onze labels

De labels zijn vervaardigd uit lichtgrijs  breekbaar vinyl.

De afmetingen van het label  zijn 50,8 mm bij 25,4 mm.  

Bij een poging het label te verwijderen breekt het vinyl beetje bij beetje af en beschadigt men de lak van de fiets. 

Om het label nog beter te beschermen leveren we er een “overlaminaat” bij

Een doorzichtige folie, voorzien van “slits” die het verwijderen nog moeilijker maken kan over het label geplakt worden.

Dit maakt dat na 24 uur drogen  het label onmogelijk te verwijderen is zonder schade aan te brengen aan de lak van de fiets.  

Er zijn 2 modellen :

1. Voor particulieren, op naam van de eigenaar, met vermelding van een QR-code, BE met 3 letters en 3 cijfers, 

www.bikebank.be 

model label particulier

 

 

2.Voor handelaars, met vermelding van de naam, logo en contactgegevens van de fietshandelaar, een QR-code, BE

met 3 letters en 3 cijfers. 

labels voor fietshandelaar

 

 

Waarom fietsen registreren? 

Omdat de registratie van een fiets eenvoudig en gratis is en bovendien  voordelen biedt.

 • Elke fiets is uniek,  de registratie laat toe om de  gegevens van de fiets zijnde merk, type, kleur, framenummer , foto fiets, kopie factuur, kopie attest van overeenstemming digitaal op internet te bewaren  achter een paswoord.
 • De eigenaar, gebruiker, eventueel slachtoffer van de fietsdiefstal  kan de gegevens van zijn fiets zelf beheren, de status aanpassen, van "in bezit" naar "op te zoeken" als ontvreemd. Wanneer de fiets doorgegeven of verkocht is aan een nieuwe eigenaar geeft men dit in op de website. 

In geval van diefstal kunnen de gegevens van de fiets door de eigenaar of gebruiker  aan iedereen verspreid worden die toegang tot internet heeft. Hierdoor kan iedereen die een bepaalde fiets vindt,  te koop aanbiedt of  wil kopen  nakijken op de website www.bikebank.be of de fiets de al dan niet ontvreemd werd. 

Waarom fietsen labelen?

Waarom je fiets labelen met een Bikebanklabel?

Het label beschermt een fiets tegen diefstal. Elk fietslabel geeft een aantal gegevens weer: 

 • de website: www.bikebank.eu
 • het unieke Bikebanknummer
 • een QR-code   

Iedereen kan de QR-code met een slimme telefoon scannen. De scan leidt naar de gegevens en status van de fiets. Als de eigenaar hiertoe toestemming gaf, krijgt hij meteen een mailbericht van het tijdstip en de locatie waar de fiets gescand werd.
Met dit systeem kan een gestolen fiets onmiddellijk gelokaliseerd worden en worden Bikebank, de eigenaar en eventueel de verzekeraar meteen op de hoogte gebracht.

 

Waar worden de labels bevestigd op de fiets? 

De labels worden zoveel mogelijk op dezelfde plaats bevestigd best op een  duidelijk zichtbare plaats op het kader, bovenaan of aan de linkerzijde . Er is voorzien in een tweede identiek label dat op een min of meer verborgen plaats onderaan de fiets bevestigd wordt. 

Is het mogelijk om het label te verwijderen?

Volledig niet-verwijderbaar bestaat niet in deze wereld. Alle labels kunnen verwijderd worden, ook al zijn ze zoals de onze met een coating dubbel zo sterk als beton beschermd.  Iedereen met relatief zwaar materieel kan een label verwijderen doch op de fietskader zullen steeds sporen achterblijven.  
Gezien de labels steeds op dezelfde plaats aangebracht worden is een beschadiging, (herspuiten) of een sticker op die plaatsen een aanwijzing dat de fiets van verdachte herkomst is. Een koper die ter goeder trouw is  wordt afgeschrikt door de mogelijke verdachte herkomst van de fiets.  De framenummer  en eventuele graveernummer van de fiets dienen eveneens aangepast of verwijderd te worden. Hierdoor is het moeilijker om de fiets te verkopen en daalt de waarde van de gelabelde fiets voor de dief of potentiële koper (heler).